Kanokwan
ขอเชิญเที่ยวงาน SCB MY TRAVEL 22-24 SEP 17 @ SIAM PARAGON
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 22 - 24 กันยายน 2560
ระยะเวลาเดินทาง : 1 ตุลาคม - 24 ธันวาคม 2560
ไม่อนุญาตให้เดินทางระหว่าง 12 - 15 ตุลาคม, 20 - 29 ตุลาคม และ 1 - 5 ธันวาคม 2560

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ รับสิทธิ์ซื้อบัตรโดยสารแบบไป-กลับสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศในราคาพิเศษ
ราคาไป-กลับเริ่มต้น
เอเชีย : 6,000 บาท
ยุโรป : 22,135 บาท
**สำหรับการเดินทางพร้อมกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เมื่อวันที่ 23 ก.ย 2017 10:34:09   IP: 101.108.134.191ตอบกระทู้
กรุณาทำการ Login ก่อนตอบกระทู้ คลิก