Kanokwan
ประกันเดินทาง ที่ให้ความคุ้มครอง เมื่อท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ
สำหรับท่านที่เดินทางท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ ที่ออกจากประเทศไทย เช่น เรือสำราญออกเดินทางจากแหลมฉบัง แผนประกันจะให้ความคุ้มครอง ณ จุดที่มีการแสตมป์พาสปอร์ตของด่าน ตม. ที่เมืองไทย ฉะนั้นหลังจากเรา ได้ถูกแสตมป์ขาออกจาก ตม. ไทยแล้ว แผนประกันจะให้ความคุ้มครอง ทันที จนกระทั่งวันเดินทางกลับถึงไทย แล้วมีการแสตมป์ พาสปอร์ต ที่ ตม. ก็ถือเป็นการสิ้นสุดความคุ้มครอง

สำหรับอุบัติเหตุหรืออาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นก่อนขาเข้าแสตมป์พาสปอร์ตที่ ตม. ไทย ก็จะยังได้รับความคุ้มครองค่ารักษาต่อเนื่องในเมืองไทย ผู้เอาประกันต้องไปพบแพทย์ภายใน 7 วัน หลังจากเดินทางกลับมาแล้วหรือเร็วที่สุด (แพทย์ต้องระบุวันที่หรือสถานที่เกิดอุบัติเหตุหรืออาการเจ็บป่วยในใบรับรองแพทย์ด้วย)

ส่วนความความคุ้มครอง จะเริ่ม และ สิ้นสุดตรงจุดแสตมป์พาสปอร์ตเข้าออกไทย จะไม่นับความคุ้มครอง 2 ชม ก่อน และ หลังเดินทางกลับถึงไทย เหมือนการเดินทางโดยสายการบินพาณิชย์คะ
เมื่อวันที่ 06 ธ.ค. 2017 16:10:55   IP: 125.25.106.5

ความคิดเห็นที่ : 1Kanokwan
เดินทางโดยเรือ ก็ให้ความคุ้มครองคะ

เมื่อวันที่ 06 ธ.ค. 2017 16:10:55   IP: 101.108.134.30ตอบกระทู้
กรุณาทำการ Login ก่อนตอบกระทู้ คลิก