nakoon
ประกันเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองโควิด-19
แผนประกันเดินทางไปต่าประเทศของ MSIG ให้ความคุ้มครองโควิด-19 ด้วย หากท่านต้องการเอกสารรับรอง เพื่อนำไปประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น รบกวนติดต่อเราเพื่อออกเอกสารรับรองได้ที่ line OA: @kanokwanprakanpai
เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2021 21:52:18   IP: 101.108.132.222

ความคิดเห็นที่ : 1Chainuan
แผนประกันเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใกญ่จะคุ้มครองครับ แต่อาจต้องขอเอกสารรับรองเพิ่มเติมจากประกัน
เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2021 21:52:18   IP: 101.108.138.4ตอบกระทู้
กรุณาทำการ Login ก่อนตอบกระทู้ คลิก