Chainuan
ประกันเดินทางต่างประเทศ หากเจ็บป่วย เมื่อไหร่จะใช้บริการรถฉุกเฉิน หรือ หากเราว่าจ้างรถไปโรงพยาบาลเอง ประกันจะคุ้มครองอย่างไร
เมื่อท่านซื้่อประกันเดินทางไปต่างประเทศแล้ว ส่วนใหญ่ประกันจะมีข้อที่บอกว่า ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน ลองนึกภาพตามหากป่วยฉุกเฉินแล้วต้องโทรหาประกัน เพื่อประสานงานรถฉุกเฉินไปรับผู้ป่วยไป รพ อาจไม่เร็วเท่าที่เราต้องการ
เราเลยอาจต้องเรียกรถแทกซี่ หรือ รถที่ใกล้้ตัวเราที่สุดไป โรงพยาบาล ซึ่งตรงนี้ ผู้เอาประกันต้องสำรองจ่ายค่ารถไปก่อน แล้วเก็บเอกสารค่าใช้จ่ายของรถเอาไว้ แล้วนำมาส่งให้ประกันพิจารณาว่า อาการป่วยนั้นเป็นอาการฉุกเฉินหรือไม่ เพื่อให้ประกันพิจารณาตีความ ตามเอกสารทางการแพทย์ เพื่อให้ความคุ้มครองครับ
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2021 17:59:48   IP: 125.25.51.151

ความคิดเห็นที่ : 1Chainuan
การเรียกบริการฉุกเฉินที่เห็นชัดๆ และใช้กันมากสุดเลยคือ การที่ผู้เอาประกันป่วยในสถานที่รถเข้าไปไม่ถึง หรือ เข้าไปได้ยาก ก็จะมีการส่ง ฮ ไปรับ ผู้เอาประกันมารักษาตัวที่ โรงพยาบาลนั่นเองครับ
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2021 17:59:48   IP: 125.25.51.151ตอบกระทู้
กรุณาทำการ Login ก่อนตอบกระทู้ คลิก