Chainuan
ประกันสุขภาพสำหรับขอ หรือ ต่อวีซ่าเกษียณ พำนักระยะยาว 10 ปี Long Stay O-X
สำหรับชาวต่างชาติที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ซึ่งต้องการเดินทางเข้ามาพักผ่อน ระยะยาว
นอนโอ O-X ในประเทศไทย โดยมีสัญชาติและถือหนังสือเดินทางของประเทศดังต่อไปนี้
สหราชอาณาจักร อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน แคนาดา สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย
ให้มีประกันสุขภาพ โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่าปีละ 400,00 บาท และ กรณีผู้ป่วยใน ไม่น้อยกว่าปีละ 40,000 บาท
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย 2022 13:25:58   IP: 125.24.175.162

ความคิดเห็นที่ : 1Chainuan
โดยประกันสุขภาพสำหรับวีซ่า นันโอเอ็กส์ Non-Immigrant O-X Long Stay จะมีเบี้ยประกันแบ่งตามช่วงอายุและแผนความคุ้มครอง ยกตัวอย่างเช่น
แผน Platinum 1 คุ้มครองค้นไข้ใน 420,500 บาท คนไข้นอก 45,000 บาท
ราคาเบี้ยประกันไม่รวมอากรสำหรับคนต่างชาติอายุ 51-55 ปี คือ 30,626 บาท
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย 2022 13:24:40   IP: 125.24.175.162

ความคิดเห็นที่ : 2Chainuan
สนใจทำประกันแผนวีซ่า O-A, O-X สามารถติดต่อเราได้ที่
Line, WhatsApp, Tel 0897990051
Line OA: kanokwanprakanpai
Email: kanokwanprakanpai@gmail.com
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย 2022 13:25:58   IP: 125.24.175.162ตอบกระทู้
กรุณาทำการ Login ก่อนตอบกระทู้ คลิก