การพลาดการต่อเที่ยวบิน (Missed Connecting Flight)

มาดูกันครับว่า เวลาที่เราทำประกันเดินทางไปต่างประเทศแล้ว เกิดพลาดการต่อเที่ยวบิน หรือ ตกเครื่องขึ้นมา ประกันเดินทางที่เราทำมา จะช่วยชดเชยเราได้อย่างไรบ้าง การพลาดเที่ยวบินนี้มักเกิดกับสายการบินที่เราบินด้วยหลายๆทอด เช่น บินในประเทศแล้วมาต่อเครื่องระหว่างประเทศ ยกตัวอย่าง เช่น เราเดินทางไปเที่ยวฝรั่งเศส ขากลับประเทศไทย เราจะออกจากเมืองนีซ มาต่อเครื่องที่ ปารีส หากว่าเที่ยวบินจาก นิซมาถึงปารีสช้ากว่า เครื่องบินที่จะบินออกจากปารีสมาประเทศไทย นั่นหมายความว่า เราตกเครื่องแน่นอนละครับ

ประกันเดินทางจะชดเชยค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มที่จำเป็น โดยเราเอาใบเสร็จมาเบิกหลังจากที่กลับมาถึงเมืองไทย โดยเราจะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ขนส่งในเรื่องการพลาดการต่อเที่ยวบินนี้ด้วยนะครับ การชดเชย อาจจะให้เราตามทุนประกันทุกๆ  6,8 หรือ 12 ชม แล้วแต่แบบประกันที่เราเลือกไป โดยจ่ายไม่เกินทุนประกัน ตามตารางกรมธรรม์ที่เราซื้อ

แต่ถ้าหากว่าเรามาถึงสนามบินที่เราจะต่อเครื่อง แล้วเครื่องที่เราต้องต่ออีกลำออกเดินทางไปแล้ว และทางสายการบินได้มีการชดเชยให้กับทางผู้โดยสารแล้ว เราก็จะไม่สามารถเบิกได้ เพราะบางทีสายการบินจะไม่ออกเอกสารมาให้เรา เนื่องจากสายการบินได้ชดเชยให้เราแล้ว ฉนั้นถึงแม้ว่าเราจะมีใบเสร็จค่าใช้จ่าย แต่ก็ไม่อาจเคลมได้เนื่องจากไม่มีจดหมายจากสายการบินนั่นเอง

หรือถ้าหากเราพลาดการต่อเที่ยวบิน แต่ไม่เกิน 8 ชม ใบเสร็จก็ไม่สามารถนำมาเบิกได้อีก เพราะระยะเวลาการพลาดการต่อเที่ยวบินไม่ถึงกำหนด เช่น เครื่องที่เราจะต่อ ออกเดินทางไปแล้ว แต่สายการบิน มีเครื่องลำถัดไปออกภายใน 5 ชม และเราได้ขึ้นเครื่องกลับบ้าน ถึงแม้ช้ากว่าเวลาเดิม แต่ก็ยังไม่เข้าเงื่อนไขตามเวลาที่ ประกันภัยการเดินทางกำหนดครับ

เห็นไหมครับ ทำประกันเดินทางไว้ไม่เสียหลายแน่นอน มีอีกหลายอย่างที่ประกันภัยการเดินทาง ดูแลเราระหว่างที่เราเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ อุ่นใจไหมละครับ