ยกเลิกเที่ยวบิน หรือ เที่ยวบินยกเลิก Cancel Flight

เรามาดูกันครับว่า หากเราทำประกันเดินทางไปแล้ว เรามีความคุ้มครองข้อนี้ด้วยหรือไม่ และถ้าหากมีแล้ว จะให้ความคุ้มครองอย่างไร สำหรับแผนประกันที่มีความคุ้มครองในข้อนี้้ ทางประกันเดินทางของ MSIG ได้ให้ความคุ้มครองดังนี้ ในกรณี เที่ยวบินยกเลิก หรือ ยกเลิกเที่ยวบินแล้วแต่ใช้คำไหนกัน (Cancel Flight or Flight Cancel)

ในกรณีที่เที่ยวบินยกเลิกแล้วลอยแพผู้โดยสาร หรือ ทำให้เที่ยวบินถัดไปมารับเกิน 6 ชม โดยการยกเลิกนั้นต้องมาจาก 3 สาเหตุในเงื่อนไขกรมธรรม์ ทางประกันจะจ่ายตามเงื่อนไขเที่ยวบินล่าช้าของ 6 ชม แรกเพียงครั้งเดียวครับ

3 สาเหตุที่ทำให้เที่ยวบินยกเลิกนั้นคือ
1 สภาพอากาศไม่อำนวย
2 การทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์การบิน
3 การนัดหยุดงานของ ลูกจ้างสายการบิน หรือ สนามบิน

ยกตัวอย่างเช่น แผนประกันที่ให้ความคุ้มครองเที่ยวบินล่าช้า หรือ ยกเลิกเที่ยวบิน จะคุ้มครองในกรณีเที่ยวบินล่าช้า เป็ฯจำนวนเงิน 5,000 บาท ทุกๆการล่าช้า 6 ชม จนกว่าจะเต็มทุนประกัน แต่ถ้าหากเป็นในกรณียกเลิกเที่ยวบิน ประกันจะคุ้มครองเพียง 6 ชมแรกในการจ่ายสินไหมครับ