เอกสารเดินทางสูญหายในต่างประเทศ

การจ่ายค่าทดแทนนี้ เป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมในการดำเนินการออกเอกสารใหม่ รวมถึงที่พักที่จำเป็นสำหรับรอการดำเนินการทางด้านเอกสาร สมมติ เราอยู่ต่างประเทศ มีกำหนดการบินกลับบ้านคืนนี้ ตอนบ่ายไปเดินซื้อของตามย่านการค้า เกิดมีคนร้ายมากระชากกระเป๋า เอามีดมากรีดกรเป๋าเสียหาย เอกพาสปอร์ตของเราไป ทำให้เราไม่มีเอกสารขึ้นเครื่อง จำเป็นต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่ ค่าดำเนินการทำพาสปอร์ตนี้ บริษัทประกันจะจ่ายค่าทดแทนให้ ทั้งนี้การสูญเสียหรือเสียหาย จะต้องมีเอกสารรับรองในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จดหมายรับรองจากโรงแรม หรือ สถานนีตำรวจ

ความคุ้มครองเรื่องเงินหรือเอกสาร หรือ ทรัพย์สินอื่นใดก็ตาม ส่วนมากจะชดเชยกรณีที่มีร่องรอยจากการโจรกรรม และจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่เท่าที่ผมเจอเคสเคลมมานั้น ส่วนมากจะหายจากการที่เราไม่ได้ระมัดระวัง หรือ การถูกมิจฉาชีพ ใช้วิธีการต่างๆเพื่อให้ได้ทรัพย์สินเราไป ซึ่งส่วนมากจะไม่มีร่องรอยใหเราได้รับรายงานทางเอกสารมาเพื่อยืนยัน เช่น การวางกระเป๋าแล้วลืม วางไว้แล้วมีคนมาขโมยไป คนล้วงกระเป๋า แบบนี้ร้อยทั้งร้อยไม่สามารถเคลมประกันเดินทางได้ครับ