แผนประกันอายุ 76-80 ปี

สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุระหว่าง 76-80 ปี แนะนำแผนดังต่อไปนี้
แผนเหล่านี้ยังเหมาะกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่างประเทศ
เพื่อให้ความคุ้มครองกับนักท่องเที่ยว ระหว่างเดินทางในต่างประเทศ
1. MSIG Travel เฉพาะแผน Easy1, Easy, Easy 3 ดาวน์โหลดโบรชัวร์ คลิกที่นี่
2. MSIG Travel Plan ดาวน์โหลดโบรชัวร์ คลิกที่นี่
3. MSIG Smooth Visa ดาวน์โหลดโบรชัวร์ คลิกที่นี่
4. MSIG Group Tour Schengen สำหรับ 10 ท่าน ขึ้นไป ดาวน์โหลดโบรชัวร์ คลิกที่นี่