กระเป๋าเดินทางล่าช้า

หากกระเป๋าเดินทางของเราไม่มา หลังลงจากเครื่องมารอรับเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ส่งแรกที่เราต้องทำคือ ให้แจ้งสำนักงานสายการบิน ที่เราใช้บริการ และให้ทางสายการบินออกหนังสือรับรองให้ว่า กระเป๋าเราชนิดโน้นนี้ ไม่ได้มากับเราด้วย แสดงแทกกระเป๋าให้เจ้าหน้าที่บันทึกไว้ การชดเชยกระเป๋ษล่าช้านี้ แผนประกันของแต่ละบริษัท อาจจะให้การชดเชยแตกต่างกันบ้าง ตามทุนประกัน แต่โดยทั่วไปจะกำหนดระยะเวลาเอาไว้ว่า เป็นเวลากี่ชั่วโมงหลังจากที่เครื่องลงแล้ว เรายังไม่ได้รับกรเป๋า ส่วนจำนวนเงินที่ชดเชยนั้นก็แล้วแต่ทางบริษํทประกันกำหนดทุนประกันมา บ้างก็จ่ายชดเชยเป็นจำนวนเงิน ที่สามารถซื้อสิ่งของจำเป็นมาใช้เช่น กระเป๋ษล่าช้าทุกๆ 12 ชม นำบิลมาเบิกได้ไม่เกิน 2,500 บาท หรือ บางแผนอาจจะให้เบิกได้ 20% ของทุนประกันในการล่าช้าทุกๆ 8 ชั่วโมงแบบนี้เป็นต้น เมื่อผู้เอาประกันเอาใบเสร็จตามจริงแต่ไม่เกินทุนประกัน มาเคลมกับบริษัทประกันภัย ก็จะพิจารณาชอเชยให้ตามใบเสร็จที่นำมาเบิก และผู้เอาประกันต้องมอบ การรับช่วงสิทธิให้บริษัทประกันภัยไปเรียกร้องจาก ผู้ขนส่งที่เกี่ยวข้อง

ทีนี้โดยทั่วไปหากผู้ขนส่งล่าช้าแล้ว มีการชดเชยให้กับผู้โดยสาร ผู้ขนส่งจะไม่มีการออกเอกสารรับรองการล่าช้าให้กับผู้โดยสาร นั่นหมายถึงผู้โดยสารได้รับการชดเชยแล้วตามสมควร ดังนั้นจะนำเหตุล่าช้านี้มาเคลมกับบริษัทประกันภัยอีกก็ไม่ได้ เพราะอะไรเหรอครับ เพราะว่าผู้เอาประกันไม่มีเอกสารที่ผู้ขนส่งออกให้ไงละครับ พอไม่มีเอกสารตัวนี้มาประกอบการเคลมประกันเดินทาง บริษัทประกันก็ไม่สามารถจ่ายให้กับผู้เอาประกันได้ ยกเว้น ยกเว้นนะครับว่า ผู้ขนส่งใจป้ำหรือเต็มใจก็ตาม ที่จะออกจดหมายรับรองการล่าช้า แถมด้วยการชดเชยให้กับผู้โดยสารอีก อันนี้ผู้เอาประกันได้สองเด้ง เด้งแรกได้จากผู้ขนส่ง เด้งที่สองนำใบรับรองการล่าช้า มาเบิกกับบริษัทประกัน ได้ตามใบเสร็จรับเงินที่จ่ายจริงและไม่เกินวงเงินความคุ้มครอง

ผมเคยเจอเคสที่ว่า ผู้เอาประกันเดินทางไปถึงจุดหมายแล้ว และต้องเข้าประชุมหรือเข้าร่วมงานแต่งงานเพื่อนในต่างประเทศ ก็กะว่าลงจากเครื่องก็มุ่งหน้าไปงานทันที แต่กระเป๋าเดินทางไม่มาอะ ทำไงดีละต้องเข้าร่วมงานแล้ว คิดว่าเบิกประกันได้ ก็เลยไปหาซื้อเสื้อผ้าใหม่ เพื่อที่จะได้ไปเข้างานได้ทันเวลา หลังงานจบปรากฎว่ากระเป๋ามาวางหน้าห้องพัก นับเวลาสิริรวมแล้ว ไม่เกิน ชั่วโมงตามที่กรมธรรม์กำหนด แบบนี้จะทำอย่างไร ออกเงินซื้อเสื้อผ้าใหม่ไปแล้ว จะเบิกประกันได้ไหมเนี่ย คำตอบคือ เบิกไม่ได้ครับ จะเบิกได้ต้องครบเงื่อนไขประกันคือ ล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ จบข่าว