ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก (Personal Liability)

เรามาดูความหมายของบุคคลภายนอก เฉพาะข้อตกลงคุ้มครองของบริษัทประกันภัย ประเภทการเดินทาง กันก่อนครับ บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลใดๆนอกเหนือจากบุคคลในครอบครัว หรือ บุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ในระหว่างทางการที่จ้าง และ บุุคคลผู้ร่วมเดินทางด้วย ก็ค่อนข้างจะชัดเจนสำหรับความหมายของบุคคลภายนอก

ผมจะขอขยายความเรื่องบุคคลผู้ร่วมคณะเดินทางด้วยนะครับ ยกตัวอย่างหากผู้เอาประกันเดินทางไปต่างประเทศด้วยกัน 10 ท่าน โดยทั้ง 10 ท่านนี้ ทำประกันเดินทางในฉบับเดียวกัน แล้วเกิดไปทำให้เพื่อนในกรุ๊ป บาดเจ็บเสียหาย อันนี้ไม่เข้าข่ายความคุ้มครอง บุคคลที่สาม แต่ผู้เสียหายหรือบาดเจ็บก็เคลมได้ จากกรมธรรม์ที่ถือไปนั่นละครับ

อีกกรณี ถ้าหากผู้เอาประกันเดินทางไปกับเพื่อนๆ พร้อมกัน 10 คน ไปเที่ยว ไปกลับพร้อมกัน มี 5 คน ทำประกันเดินทางไป อีก 5 คน ไม่ได้ทำประกันเดินทาง สมมติ นะครับ สมมติ คนที่ทำประกันเดินทางไป เมื่อไปอยู่ต่างประเทศ เกิดไปทำให้เพื่อน ที่ไม่มีประกันเดินทาง บาดเจ็บหรือสูญเสีย ประกันบุคคลที่สาม จะไม่ทำงานนะครับ เพราะถือเอาว่า ผู้บาดเจ็บหรือสูญเสียนี้ เดินทางไปเป็นคณะเดียวกัน

พอจะอธิบายภาษาเราๆให้เข้าใจดังนี้ ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หมายถึงว่า บริษัทประกันภัยจะคุ้มครองในเรื่องที่ ผู้เอาประกันภัย (นักท่องเที่ยว) ต้องรับผิดชอบในกรณีที่ ผู้เอาประกันภัย จะต้องรับผิดตามกฏหมายที่จะต้องชดใช้ เป็นค่าสินไหมทดแทนสำหรับสิ่งต่อไปนี้

1. การเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บทางร่างกาย ของบุคคลภายนอกอันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุจากผู้เอาประกัน พูดง่ายๆก็คือ เราไปทำให้คนอื่นเสียชีวิต หรือ บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุที่เราเป็นคนทำ ถ้าเราทำประกันเดินทางที่มีความคุ้มครองในข้อนี้ ซึ่งส่วนมากทุนประกันจะสูง เมื่อมีเหตุที่เราต้องรับผิดชอบ แทนที่เราจะควักกระเป๋าจา่ยเงินเอง บริษํทประกันภัยจะจ่ายเงินแทนเราครับ ตามทุนประกันที่เราซื้อไป ซึ่งเป็นความผิดที่เราต้องชดไใช้ตามกฏหมายด้วยนะครับ

2. ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจาก อุบัติเหตุ จากผู้เอาประกัน คือถ้าเราทำของเค้าเสียหายนี่ มันต้องเกิดมากจากอุบัติเหตุที่เราเป็นต้นเหตุ แต่ถ้าผู้เอาประกันไปต่างประเทศ ดื่มเหล้าเมามายแล้วไปเข้าห้องพักเดินโซเซไปชนตู้โชว์ โรงงแรมแตกกระจาย อันนี้จะไม่ได้ความคุ้มถึงแม้จะเป็นอุบัติเหตุ แต่ผู้เอาประกันอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา แบบนี้ประกันไหนก็ไม่รับถ้าผู้เอาประกันเมา

ความคุ้มครองในข้อนี้ เท่าที่ผ่านมาไม่ค่อยมีเคลมเท่าไหร่ แต่ทำไว้จะดีมากครับ เพราะเราไม่รู้เหมือนกันว่า ตัวเราจะทำให้ผู้อื่นเสียหาย บาดเจ็บ อย่างไร เมื่อไหร่ อย่างน้อยหากมีเหตุ ก็มีคนที่จะดูแลเราในเรื่องการชดใช้ต่างๆครับ