การบอกเลิกการเดินทาง หรือ การเลื่อนการเดินทาง

อธิบายภาพให้เห็นชัดๆหน่อยก็ต้องขอยกตัวอย่างละครับ เช่นกรณีที่ผู้เอาประกันจะออกเดินทางจากประเทศไทย แล้วเกิดเหตุไม่คาดฝัน ทำให้ผู้เอาประกันเสียชีวิต หรือ บาดเจ็บสาหัส หรือ การเจ็บป่วยของผู้เอาประกันภัย โดยมีความเห็นของแพทย์ว่า ไม่สมควรที่จะเดินทาง อันนี้ย้ำว่าต้องมีความเห็นของแพทย์เข้ามานะครับ ไม่ใช่ว่าจะเดินทาง พรุ่งนี้คืนนี้มีอาการเจ็บขอ นอนตื่นสายขึ้นเครื่องไม่ทัน บอกว่าป่วยอันนี้ไม่เข้าข่าย

หรือ หากว่าคู่สมรสของผู้เอาประกัน เสียชีวิต หรือ บาดเจ็บสาหัส (ความเห็นแพทย์) รวมถึง บิดามารดา ของผู้เอาประกันภัย บิดามารดาของคู่สมรส บุตร หรือ พี่น้องของผู้เอาประกันภัย ทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการได้ อันนี้ประกันจะเข้ามาดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เราจ่ายออกไปแล้วไม่สามารถ เรียกคืนได้ หรือ เรียกคืนได้บางส่วน เช่นตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พักในต่างประเทศ บริษัทประกันภัยจะจ่ายให้ตามความเป็นจริงหรือตามทุนประกันที่กำหนดครับ

หรือ หากมีไฟไหม้บ้านของผู้เอาประกันภัยอันเนื่องมาจาก ฟ้าผ่า หรือ การระเบิดจากก๊าซหุงต้ม ก็คุ้มครองค่าใช้จ่าย ตามที่กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองด้วยครับ