แผนประกันเดินทาง สำหรับโครงการแลกเปลี่ยน Work and Travel

ทางเรากำลังดำเนินการ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ Work and Travel สามารถซื้อประกันเดินทาง Work and Travel แบบ ออนไลน์ได้ แต่ถ้าหากท่านมีความประสงค์ ต้องการซื้อ โดยการโอนเงิน รบกวนติดต่อได้ที่ Line@ : @kanokwanprakanpai หรือ โทร 089-6719319 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ซื้อประกันได้ครับ

ระยะเวลาของการเดินทาง สำหรับแผนประกันนี้คือ ตั้งแต่ 2 เดือน ถึง 24 เดือน ผู้เข้าร่วมโครงการ มีอายุ ตั้งแต่ 15-40 ปี มีทุนประกันตั้งแต่ 1 ล้าน ถึง 3 ล้านบาท และ มีทุนประกันสำหรับค่ารักษาพยาบาล ตั้งแต่ 1.5 ล้าน ถึง 2 ล้านบาท รวมถึงค่าพยาบาลรักษาต่อเนื่อง เมื่อกลับถึงประเทศไทย การซื้อประกันเดินทางนี้ ต้องซื้อจากประเทศไทย ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้นนะครับ หากเราออกเดินทางไปแล้ว ถึงจุดหมายปลายทางไปแล้ว จะไม่สามารถซื้อกรมธรรม์นี้ได้ หรือ ถึงแม้ซื้อได้ ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

*** กรมธรรมประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางผ่านหรือการเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้
อัฟกานิสถาน , อาเซอรไบจาน , คิวบา , อิรัก , อิสราเอล , คีรกีซสถาน , เลบานอน , ลิเบีย , นิการากัว , เกาหลีเหนือ
ปากีสถาน , ปาเลสไตน , ซีเรีย , ทาจิกิสถาน , เติรกมินิสถาน , อ ุซเบกิสถาน , อิหร่าน