ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว

เรามาดูความหมายของเงินส่วนตัวกันก่อนครับ ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่เงินสดเพียงอย่างเดียว ยังหมายถึง เชคที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน ตั๋วเดินทาง ตั๋วโรงแรมและตั๋วท่องเที่ยวอื่นๆที่สามารถ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมไปถึงกระเป๋าเงิน และกระเป๋าถือ เห็นไหมครับ ครอบคลุมในวงกว้างเลยทีเดียว

เรามาดูกันว่าประกันเดินทาง จะให้ความคุ้มครองในข้อนี้กรณีไหนบ้าง
กรณีหายจากการลักทรัพย์ในห้องพักของเรา ต้องมีร่องรอยงัดแงะตู้นิรภัยที่อยู่ภายในห้องพักของโรงแรมที่เราลงทะเบียนเข้าพักในฐานะแขกของโณงแรมนะครับ

หรือหากผู้เอาประกันภัยถูกจี้บังคับ ถูกขุู่เข็ญ หรือ ถูกกระทำด้วยความรุนแรงเพื่อชิงทรัพย์ (ต้องมีใบแจ้งความ) บริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจำนวนเงิน ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรมม์ครับ

เรื่องเอกสารที่ต้องใช้เวลาเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ เราจำกันไว้เลยครับว่า ต้องมีผู้ที่ออกเอกสารรับรองเรื่องเหล่านี้ ไม่ใช่เราบอกขึ้นมาลอยๆ เช่นถ้าเกิดขึ้นในโรงแรม ก็ต้องมีหนังสือรับรองจาก ผู็บริหาร ของโรงแรมที่เราพัก หรือ หากเกิดการฉกชิงวิ่งราว ก็ต้องรีบดำเนินการแจ้งความ สถานีตำรวจท้องที่ภายใน 24 ชม หลังเกิดเหตุ ไม่ต้องกังวลว่าเอกสาร จะออกมาเป็นถาษาอะไร บริษัทประกันภัยรับพิจารณาได้ครับ