การเลือกแผนประกันเดินทางไปต่างประเทศ

ความคุ้มครองหลักๆ ของแผนประกันที่เราควรมีและจำเป็นต้องมีตามข้อกำหนดของกลุ่มเชงเก้นก็คือ การรักษาพยาบาลระกว่างการเดินทางในต่างประเทศ ข้อนี้ไม่มีไม่ได้เลยในการขอวีซ่าเชงเก้น ความคุ้มครองขั้นต่ำต้องอยู่ที่ 1,500,000 บาท (Medical Expenses during travel overseas)

แต่ถ้าเราเดินทางในเทศที่อยู่นอกกลุ่มเชงเก้น ความคุ้มครองจะน้อยกว่า1.5 ล้าน ก็ไม่มีประเด็นอะไร แต่ถ้าให้ผมแนะนำ ความคุ้มครองในข้อนี้ควรมีไว้อย่างน้อย 2,000,000 บาท ยิ่งถ้าท่านเดินทางไปประเทศอเมริกา แนะนำให้เลือกความคุ้มครองไว้ 3-5,000,000 ในความเห็นส่วนตัวผม แนะนำให้เลือกความคุ้มครองให้มากที่สุด ไม่มีอะไรสำคัญกว่าชีวิตเราอีกแล้ว ตัดเงินช้อปปิ้งออกซะหน่อยก็ซื้อแผนคุ้มครองสูงๆได้แล้วครับ
สำหรับความคุ้มครองในข้อนี้ บางแผนของบางบริษัทประกันภัย จะเพิ่มความคุ้มครองในส่วนของการรักษาต่อเนื่องในประเทศไทยไว้ด้วย ซึ่งผมจะกล่าวรายละเอียดอีกครั้ง ในหัวข้อการรักษาต่อเนื่องในเมืองไทย

ความคุ้มครองอีกข้อที่จำเป็นต้องมีคือ การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพลลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ (Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability) ข้อนี้หลายท่านอาจมีความเข้าใจว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงเหตุแก่ชีวิต ก็จ่ายความคุ้มครองจำนวนนี้ จริงๆแล้วจำนวนนี้จะจ่ายเฉพาะกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น หากผู้เอาประกันป่วยด้วยโรค ทางบริษัทประกันจะรักษาตามทุนประกันสุขภาพจนหมดความคุ้มครอง และหากเสียชีวิตจากโรค ก็จะนำร่างผู้เอาประกันกลับบ้านเกิด ค่าใช้จ่ายก็อยู่ในวงเงื่อนของการเคลื่อนย้าย

สองข้อด้านบนนี้ ท่านจำเป็นต้องมี เวลาที่จะตัดสินใจซื้อประกันเดินทาง ก็ให้พิจารณาว่า เราต้องการความคุ้มครองมากน้อยเท่าไหร่ สำหรับผม ยังไงก็ยังคงเชียร์ให้ซื้อความคุ้มครองที่สูงที่สุดครับ ความคุ้มครองอื่นๆ จะได้กล่าวรายละเอียดในหัวข้อต่อๆไปครับ