แผนประกันดำน้ำ แผนประกันสุขภาพ แผนประกันทัวร์และมัคคุเทศก์

ท่านสามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ โดยคลิกที่ชื่อแผนที่ท่านต้องการครับ

1.ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) Triple care รายปี

2.ประกันแผนทัวร์ และ มัคคุเทศก์ ต่อใบอนุญาต ททท (TA)
  1.ทุน 1,000,000 ราคา 25 บาท
  2.ทุน 2,000,000 ราคา 40 บาท

3.แผนประกันสุขภาพกลุ่มพนักงาน คนไข้ใน คนไข้นอก
  1.SME Care

4.แผนประกันสุขภาพเดี่ยวรายบุคคล
  1.Premier ทุน 1,200,000  และ ทุน 3,000,000
  2.Maxima ทุน 5,000,000 และ ทุน 10,000,000
  3. Ultima   ทุน 20,000,000 และ ทุน 50,000,000

5. แผนประกันสำหรับ ผู้ประกอบการ ดำน้ำ ต่อใบอนุญาต ททท

6. แผนประกันเดินทางสำหรับศึกษาต่อในต่างประเทศ

7. แผนประกันเดินทาง ไปต่างประเทศ เพื่อการท่องเที่ยว

8. แผนประกันเดินทางไปต่างประเทศ Work and Travel

9. แผนประกันเดินทางไปอยู่ในต่างประเทศ 365 วัน

10. แผนประกันเดินทางเพื่อท่องเที่ยว เน้นทุนประกัน Travel Plan

11. แผนประกันเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ เป็นหมู่คณะ ขั้นต่ำ 10 ท่านขึ้นไป

12. ดาวโหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม