แผนประกันดำน้ำ แผนประกันสุขภาพ แผนประกันทัวร์และมัคคุเทศก์

ท่านสามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ โดยคลิกที่ชื่อแผนที่ท่านต้องการครับ

1.ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) Triple care รายปี 

   สำหรับเดินทางในประเทศดาวน์โหลดโบรชัวร์ ใช้ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายเที่ยว Trip Easy


2.ประกันแผนทัวร์ และ มัคคุเทศก์ ต่อใบอนุญาต ททท (TA)
  1.ทุน 1,000,000 ราคา 25 บาท
  2.ทุน 2,000,000 ราคา 40 บาท

3.แผนประกันสุขภาพกลุ่มพนักงาน คนไข้ใน คนไข้นอก
  1.SME Essential

4.แผนประกันสุขภาพเดี่ยวรายบุคคล
  1.Premier ทุน 1,200,000  และ ทุน 3,000,000 ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ และ ดาวน์โหลดช่องทางการชำระค่าเบี้ยประกัน
  2.Maxima ทุน 5,000,000 และ ทุน 10,000,000 
ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ และ ดาวน์โหลดช่องทางการชำระค่าเบี้ยประกัน
  3. Ultima   ทุน 20,000,000 และ ทุน 50,000,000 ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ และ ดาวน์โหลดช่องทางการชำระค่าเบี้ยประกัน

5. แผนประกันสำหรับ ผู้ประกอบการ ดำน้ำ ต่อใบอนุญาต ททท

6. แผนประกันเดินทางสำหรับศึกษาต่อในต่างประเทศ

7. แผนประกันเดินทาง ไปต่างประเทศ เพื่อการท่องเที่ยว

8. แผนประกันเดินทางไปต่างประเทศ Work and Travel

9. แผนประกันเดินทางไปอยู่ในต่างประเทศ 365 วัน

10. แผนประกันเดินทางเพื่อท่องเที่ยว เน้นทุนประกัน Travel Plan

11. แผนประกันเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ เป็นหมู่คณะ ขั้นต่ำ 10 ท่านขึ้นไป

12. ดาวโหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม

13. *** ใหม่ล่าสุด ดาวโหลดโบรชัวร์ แผนประกันสุขภาพ  USD100,000.- และคุ้มครองโควิด-19 สำหรับชาวต่างชาติเข้าประเทศไทย ดาวโหลดใบสมัครที่นี่

14.  Luma Thailand Pass แผนประกันสำหรับชาวต่างชาติเข้าไทย วงเงิน 100,000 USD ดาวน์โหลดโบรชัวร์ที่นี่ สำหรับการติดต่อเจ้าหน้าและรายละเอียดของข้อมูลทั่วไป คลิกที่นี่ ครับ

15. ดาวโหลดโบรชัวร์และราคา แผนประกันภัยสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย

16. ดาวน์โหลดโบรชัวร์แผนประกัน ธุรกิจขนาดย่อมหรือSME หากท่านต้องการทราบเบี้ยประกัน คลิ๊กดาวน์โหลดที่นี่

16. แผนความคุ้มครองใหม่เฉพาะ โควิด-19 รายปีของ ลูมา ดาวน์โหลดโบรชัวร์ คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดใบคำขอ  คลิ๊กที่นี่

17. AXA แผนต่างชาติเข้าไทย Sawasdee คุ้มครองโควิด-19 ขั้นต่ำ 100,000USD ดาวน์โหลดโบรชัวร์ที่นี่.     ดาวน์โหลดใบคำ(ใบสมัคร)ขอที่นี่         ดาวน์โหลดการชำระเบี้ยประกันที่นี่         ดาวน์โหลดตารางเบี้ยประกันที่นี่.  ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ที่นี่TH        Read_PolicyWording

18. แผนประกัน AXA insurance สำหรับวีซ่าระยะยาว Long Stay Non-Immigrant O-A , O-X visa ดาวน์โหลดโบรชัวร์คลิกที่นี่    ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่    ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาพาสปอร์ตมาที่ kanokwanprakanpai@gmail.com or Line ID: @kanokwanprakanpai

19. แผนประกัน Pacific Cross สำหรับวีซ่าระยะยาว Long Stay Non-Immigrant O-A , O-X visa ดาวน์โหลดโบรชัวร์คลิกที่นี่    ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่    ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาพาสปอร์ตมาที่ kanokwanprakanpai@gmail.com or Line ID: @kanokwanprakanpai

20. แผนประกันต่างชาติเข้าไทยของ บริษัท ทูน ประกันภัย สามารถออกกรมธรรม์ออนไลน์ ตัดบัตรเครดิต ได้รับกรมธรรมทันที่ สนใจแผนประกัน คลิกที่นี่.    ซื้อประกันได้ทางออนไลน์ ตัดบัตรเครดิต ได้กรมธรรม์ทันที คลิกซื้อที่นี่