ค่ารักษาต่อเนื่องในเมืองไทย

ข้อแรก จะเป็นเงื่อนไขที่ให้ความคุ้มครองแบบว่า จะต้องมีการรักษาครั้งแรกในต่างประเทศมาก่อน หากท่านเจ็บป่วยต่างประเทศ แล้วไม่ทำการรักษาหาหมอ ท่านจะมาเบิกความคุ้มครองข้อนี้หลังกลับมาถึงประเทศไทยแล้วไม่ได้ ที่เจอหลายๆเคสก็คือ ในวันที่จะขึ้นเครื่องเดินทางหลับประเทศไทย แล้วเกิดเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเล็กน้อย ที่พอทนได้ เอาน่าทนเอาหน่อย แล้วค่อยมารักษาตอนถึงประเทศไทย ถ้าไปหาหมอตอนนี้เดี๋ยวขึ้นเครื่องไม่ทัน ถ้าเป็นแบบนี้ไม่เข้าข่ายความคุ้มครองนะครับ หากเกิดเหตุป่วยในต่างประเทศ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที จะมากน้อยก็แล้วแต่ ขอให้มีหลักฐานว่าท่านได้เข้ารับการรักษาพยาบาลมาแล้วนะครัั้งแรกที่ต่างประเทศ พอมาถึงเมืองไทยยังไม่หายก็เลยมารักษาต่อ แบบนี้ถึงจะเคลมค่่ารักษาพยาบาลได้ตาม ทุนประกันที่ซื้อไป

ข้อสอง แบบประกันของบริษัทไม่ได้ตั้งเงื่อนไขไว้ว่า ต้องได้รับการรักษาครั้งแรกจากต่างประเทศมาก่อน หากท่านมีอาการไม่สบาย หรือ เกิด อุบัติเหตุเล็กน้อยจากต่างประเทศก่อนขึ้นเครื่อง แล้วกะว่าทนเจ็บไหวเพราะอยากกลับบ้านมารักษาในเมืองไทย เงื่อนไขจะระบุไว้ว่า เช่น ท่านต้องเข้ารับการรักษาภายใน 7 วันเมื่อท่านกลับถึงเมืองไทย และ รักษาสูงสุดได้ไม่เดิน 21 วัน ตามทุนประกันที่เราซื้อความคุ้มครอง

ผมแนะนำว่า หากท่านเจ็บป่วยในต่างประเทศแล้วคิดว่า หากท่านฝืนเดินทางกลับไทย โดยมีความเจ็บป่วยเป็นเดิมพัน อย่าทำเลยครับ ให้เข้ารับการรักษาเสียก่อน หรือ พบแพทย์รับยามาบรรเทาอาการเจ็บก็ยังดี โดยส่วนใหญ่หากลูกค้าป่วยต้องเข้ารับการรัษาในต่างประเทศ ทางบริษัทประกันเค้าจะดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย ที่จำเป็นในการเดินทางกลับประเทศไทยด้วยครับ