การล่าช้าของเที่ยวบิน (Flight Delay)

ผมเคยเจอครั้งหนึ่ง ตอนกำลังจะเดินทางจาก จากญี่ปุ่นกลับไทย เกิดพายุและสภาพอากาศไม่ดี ทำให้เที่ยวบินล่าช้าออกไป สายการบินประกาศว่าจะล่าช้าประมาณ 3 ชม และแจ้งให้พวกเราไปรับคูปอง สำหรับรับประทานอาหาร ใช้ซื้อขนมนมเนยภายในสนามบิน จำได้ว่า ซือหาของกินกันพุงกางไปเลย อันนี้เป็นการชดเชยจากสายการบินเล็กๆน้อยๆ ที่แสดงความรับผิดชอบ ทั้งๆที่ไม่ได้เกิดจากสาเหตุของตัวสายการบินเอง ในกรณี้นี้ประกันเดินทางจะยังไม่ทำงาน เนื่องจากความล่าช้าไม่ถึง 6,8 หรือ 12 ชม แล้วแต่แบบประกันและเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้

ในกรณีที่สายการบินล่าช้าและสายการบินทราบแน่ๆแล้วว่า ไม่สามารถออกเดินทางได้เร็วๆนี้แน่นอน สายการบินจะแจ้งผู้โดยสาร และนำผู้โดยสารทุกคนไปยังโรงแรมที่พัก และ มีบริการอาหารให้ครบทุกมื้อ มีค่าโทรศัพท์ให้โทรกลับบ้านแจ้งญาติๆ ในกรณีนี้ ทางสายการบินได้แสดงความรับผิดชอบและได้ชดเชยเหตุความเสียหายของผู้โดยสารให้ตามสมควรแล้ว ทางสายการบินจะไม่ออกจดหมายที่ระบุถึงสาเหตุของการล่าช้าของเที่ยวบิน ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร ฉนั้นเมื่อมีการชดเชยจากสายการบินแล้ว ผู้เอาประกันก็จะไม่มีจดหมายที่ระบุถึงสาเหตุของการล่าช้าในครั้งนี้ และไม่สามรถนำไปปรกอบในการพิจารณาการจ่ายชดเชยได้จากบริษัทประกัน

ทีนี้เราก็จะเกิดคำถามขึ้นในใจ แล้วชั้นจะทำประกันทำไมเนี่ย คือผมอยากให้มองว่าการทำประกันเป็นการป้องกัน ความสูญเสียหรือความเสียหายที่จะตามมาหากว่า เกิดเหตุไม่คาดฝันระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ความเสียหายที่ว่านันก็คือตัวเงินนั่นเอง สมมติว่า เราทำประกันไปราคา 2,000 บาท หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน ที่อยู่ในเงื่อนไขประกัน ประกันก็จะเป็นผู้ให้การชดเชยหรือดูแลเราไม่ให้กระเป๋าฉีกนั่นเองละครับ อย่าลืมว่าค่ารักษาเมืองนอกไม่ใช่หลักพัน อาจจะหลายหมื่น หลายแสน หรือ หลายล้าน เงิน 2,000 บาท ก็จะช่วยเราแบ่งเบาค่าใช้จ่ยได้มากมายทีเดียวครับ

ตอนทำทัวร์ไปเคนย่า สายการบินล่าช้าออกไปถึง 24 ชม เงื่อนไขตอนนั้น ประกันเดินทางที่ทำไว้ หากล่าช้า 12 ชม จะได้รับการชดเชย 10,000 บาท ครั้งนั้นเลยทำจ่ายผู้เอาประกันภัยไปท่านละ 20,000 บาท เกือบ 20 คน

สำหรับแผนประกันภัยบางแผนจะระบุการชดเชยไว้ที่ 20% ของทุนประกันที่คุ้มครอง ต่อการล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 8 ชม เช่น หากทุนประกันแจ้งไว้ว่าเป็น 10,000 บาท หากเที่ยวบินล่าช้า 8 ชม เราจะได้รับการชดเชย คาที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มในวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท หากดีเลย์ไปเรื่อยๆ เค้าก็จะชดเชยให้เราทุกๆ 8 ชม จนกว่าทุนประกันจะหมด สมัยก่อนจำได้ว่า การชดเชยนี่ออกมาเป็นเชคให้ผู้เอาประกัน แต่แบบประกันเดี๋ยวนี้ จะชดเชยมาให้เราเป็นค่าใช้จ่ายตามจริงแล้วเอามาเบิกประกันอีกที

ความล่าช้าของเที่ยวบิน หรือ เครื่องดีเลย์นี้ ไม่ใช่ว่าประกันเดินทางจะชดเชยการล่าช้าให้ทุกกรณีนะครับ ยกตัวอย่างเช่น เกิดกัปตันนอนตื่นสายมาบินไม่ทัน ทำให้เที่ยวบินล่าช้า อันนี้ก็ไม่คุ้มครอง ส่วนมากที่คุ้มครองเลยจะเกิดทางปัญหาทางเทคนิค ของสายการบิน หรือ สภาพอากาศ ณ ตอนนั้น ทำให้เครื่องออกไม่ได้ สายการบินจะต้องมีจดหมายแจ้งอย่างเป็นทางการ เพื่อที่เราจะได้นำจดหมายฉบับนั้นมาประกอบกับเอกสารต่างๆ เพื่อทำการเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทประกัน ฉนั้นเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผู้เอาประกันต้องเก็บรักษาให้ดี สำหรับเที่ยวบินล่าช้าของแผน Travel Easy จากค่าย MSIG ตอนนี้ปรับความคุ้มครอง การล่าช้าของเที่ยวบิน ลงมาเป็น 6 ชม แล้วครับ การที่เราจะเคลมการล่าช้าของแผนนี้มาจาก 3 สาเหตุเท่านั้นครับคือ สภาพอากาศไม่อำนวย การทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์การบิน และการนัดหยุดงานของลูกจ้างสายการบินพานิชย์และลูกจ้างของสนามบิน นอกเหนือจากนี้ จะไม่เข้าเงื่อนไขความคุ้มครองครับ