การล่าช้าของเที่ยวบิน (Flight Delay)

ผมเคยเจอครั้งหนึ่ง ตอนกำลังจะเดินทางจาก จากญี่ปุ่นกลับไทย เกิดพายุและสภาพอากาศไม่ดี ทำให้เที่ยวบินล่าช้าออกไป สายการบินประกาศว่าจะล่าช้าประมาณ 3 ชม และแจ้งให้พวกเราไปรับคูปอง สำหรับรับประทานอาหาร ใช้ซื้อขนมนมเนยภายในสนามบิน จำได้ว่า ซือหาของกินกันพุงกางไปเลย อันนี้เป็นการชดเชยจากสายการบินเล็กๆน้อยๆ ที่แสดงความรับผิดชอบ ทั้งๆที่ไม่ได้เกิดจากสาเหตุของตัวสายการบินเอง ในกรณี้นี้ประกันเดินทางจะยังไม่ทำงาน เนื่องจากความล่าช้าไม่ถึง 6,8 หรือ 12 ชม แล้วแต่แบบประกันและเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้

ตอนทำทัวร์ไปเคนย่า สายการบินล่าช้าออกไปถึง 24 ชม เงื่อนไขตอนนั้น ประกันเดินทางที่ทำไว้ หากล่าช้า 12 ชม จะได้รับการชดเชย 10,000 บาท ครั้งนั้นเลยทำจ่ายผู้เอาประกันภัยไปท่านละ 20,000 บาท เกือบ 20 คน

สำหรับแผนประกันภัยบางแผนจะระบุการชดเชยไว้ที่ 20% ของทุนประกันที่คุ้มครอง ต่อการล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 8 ชม เช่น หากทุนประกันแจ้งไว้ว่าเป็น 10,000 บาท หากเที่ยวบินล่าช้า 8 ชม เราจะได้รับการชดเชย คาที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มในวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท หากดีเลย์ไปเรื่อยๆ เค้าก็จะชดเชยให้เราทุกๆ 8 ชม จนกว่าทุนประกันจะหมด สมัยก่อนจำได้ว่า การชดเชยนี่ออกมาเป็นเชคให้ผู้เอาประกัน แต่แบบประกันเดี๋ยวนี้ จะชดเชยมาให้เราเป็นค่าใช้จ่ายตามจริงแล้วเอามาเบิกประกันอีกที

ความล่าช้าของเที่ยวบิน หรือ เครื่องดีเลย์นี้ ไม่ใช่ว่าประกันเดินทางจะชดเชยการล่าช้าให้ทุกกรณีนะครับ ยกตัวอย่างเช่น เกิดกัปตันนอนตื่นสายมาบินไม่ทัน ทำให้เที่ยวบินล่าช้า อันนี้ก็ไม่คุ้มครอง ส่วนมากที่คุ้มครองเลยจะเกิดทางปัญหาทางเทคนิค ของสายการบิน หรือ สภาพอากาศ ณ ตอนนั้น ทำให้เครื่องออกไม่ได้ สายการบินจะต้องมีจดหมายแจ้งอย่างเป็นทางการ เพื่อที่เราจะได้นำจดหมายฉบับนั้นมาประกอบกับเอกสารต่างๆ เพื่อทำการเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทประกัน ฉนั้นเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผู้เอาประกันต้องเก็บรักษาให้ดี สำหรับเที่ยวบินล่าช้าของแผน Travel Easy จากค่าย MSIG ตอนนี้ปรับความคุ้มครอง การล่าช้าของเที่ยวบิน ลงมาเป็น 6 ชม แล้วครับ การที่เราจะเคลมการล่าช้าของแผนนี้มาจาก 3 สาเหตุเท่านั้นครับคือ สภาพอากาศไม่อำนวย การทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์การบิน และการนัดหยุดงานของลูกจ้างสายการบินพานิชย์และลูกจ้างของสนามบิน นอกเหนือจากนี้ จะไม่เข้าเงื่อนไขความคุ้มครองครับ