ประกันภัยสำหรับดำน้ำลึก Scuba Diving จด ททท กรมท่องเที่ยว

ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมเบื้องต้นได้ที่ 089-6719319 เป็นประกันภัยประเเภทหนึ่งสำหรับ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
ประกันภัยดำน้ำลึก (Scuba Diving) จะคุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกีฬาผาดโผน เมื่อซื้อแผนประกันนี้ยังคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ละครั้งสูงถึง 500,000 บาทอีกด้วย
ประกันอุบัติเหตุการดำน้ำลึก มีระยะเวลาเอาประกันภัยแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกินไม่เกิน 7 วัน
นักดำน้ำสามารถแจ้งเพื่อรับความคุ้มครองประกันภัยดำน้ำได้ที่ ผู้ให้บริการจัดการดำน้ำได้ก่อนการดำน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีให้บริการอยู่แล้ว
ผู้ประกอบการดำน้ำ จะส่งรายชื่อมายังบริษัทประกันภัย โดยอาจส่งผ่าน สำนักงานนายหน้าประกันวินาศภัย เพื่อให้ความคุ้มครองแก่นักดำน้ำ

*** จะต้องมีการส่งรายชื่อนักดำน้ำมายังบริษัทประกันก่อนการดำน้ำทุกครั้ง

ท่านสามารถดูเงื่อนไขการรับประกันได้ตามด้านล่างนี้