ประกันเดินทางต่างประเทศรายปี

ข้อดีของประกันเดินทางต่างประเทศแบบรายปีคือ
1. บางแผน บางบริษัท ให้ความคุ้มครองที่มากกว่า แผนรายเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นทุนประกันอุบัติเหตุ ทุนประกันสุขภาพ และ ความไม่สะดวกสบายจากการเดินทาง
2. ให้ระยะเวลาคุ้มรองในต่างประเทศได้นานกว่า เมื่อเทียบกับเบี้ยรายเที่ยว ที่ต้องเดินทางหลายๆครั้งใน 1 ปี
3. ทำให้เราไม่ลืม ทุกครั้งที่เดินทางไปต่างประเทศ หมดกังวล
4. ไม่ต้องเสียเวลาส่งข้อมูล กรอกข้อมูลประกันทุกครั้ง เมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ
5. ส่วนมากผู้ให้บริการจะมีระบบ เดือนให้ต่ออายุ เมื่อประกันเดินทางของเราใกล้หมด